Aanmelden als Houtvriendje

Ik word Houtvriendje en steun het Houtfestival met minimaal € 10 per jaar.

Ik machtig hierbij Stichting Multiplex in Haarlem om één keer per jaar het onderstaande bedrag af te schrijven als donatie ‘Houtvriendjes’ van onderstaand bank-/gironummer. RSIN nummer: 006679249

Nieuwsbrief:

15 + 8 =

Voorwaarden

  1. Als Houtvriendje doneer je minimaal € 10,- per jaar (meer mag natuurlijk ook) en betaling gebeurt via eenmalige machtiging.
  2. Aanmelden als Houtvriendje kan op ieder moment van het jaar en het te doneren bedrag wordt dan via automatische incasso één keer per jaar van je rekening afgeschreven. Word je Houtvriendje voor of tijdens het festival, dan gebeurt dit per 30 juni en word je na het festival Houtvriendje, dan gebeurt dit per 31 januari van het volgend jaar.
  3. Aanmelden kan via de website van het Houtfestival.
  4. Je bent Houtvriendje voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Als je je donatie wilt beëindigen, stuur je een e-mail voor 1 november naar houtvriendje@houtfestival.nl waarin je aangeeft je bijdrage per 1 januari van het volgende jaar te willen beëindigen.
  5. Houtvriendjes valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur van Stichting Multiplex.
  6. De bijdrage van Houtvriendjes wordt alleen gebruikt voor de programmering van het Houtfestival.