ANBI-status

Het Houtfestival heeft de ANBI-status. Lees hier wat dit betekent en hoe je hier gebruik van maakt.

Het Houtfestival heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat je een groot gedeelte van je (eenmalige of periodieke) schenking van de belasting kunt aftrekken. Op www.anbigift.nl/houtfestival staat een rekenmodule waarbij je snel kunt zien welk belastingvoordeel dat oplevert.

Daarnaast is het Houtfestival volledig vrijgesteld van erfbelasting, waardoor de schenking vanuit een erfenis volledig aan de doelstelling ten goede komt.

Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst en zoek op ANBI.

ANBI-gegevens en stukken Houtfestival

De Belastingdienst heeft de Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex (organisator van het Houtfestival) aangemerkt als een Culturele ANBI.

Ons rekeningnummer is NL93 INGB 0006 4948 24 t.n.v. Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex.