Privacyverklaring Houtfestival

Dit is de privacyverklaring van Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex, hierna Houtfestival, gevestigd aan de Kosteverlorenstraat 89 b rd te Zandvoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41224182.

Houtfestival respecteert de privacy van alle bezoekers. De manier waarop wij gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen is beschreven in deze verklaring. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring waar nodig te wijzigen. Door gebruik te maken van www.houtfestival.nl, hierna website, en/of door via de website gegevens te verstrekken, stemt je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Houtfestival, zoals omschreven in onderstaande privacyverklaring.

Omgang Persoonsgegevens

Houtfestival gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden alleen gevraagd wanneer deze noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst of aangaan van een overeenkomst.

Persoonsgegevens worden verwerkt, dat wil zeggen opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wetten en regelgeving. Op basis van de geldende eisen draagt Houtfestival zorg voor het beschermen van persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang tot, of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

Links die zijn opgenomen op de site van Houtfestival verwijzen soms naar websites van andere eigenaren. Houtfestival heeft geen invloed op inhoud en beleid van websites van derden.

Er zijn verschillende manieren waarop Houtfestival gegevens verzamelt:

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van het Houtfestival en bij aanmelding als Houtvriendje geef je toestemming je naam en e-mailadres te bewaren en te gebruiken. Deze gegevens van abonnees worden door Houtfestival niet aan derden verstrekt.
Als abonnee kun je te alle tijde je gegevens opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

Dit kun je doen door:

  • Gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief en door te klikken op gegevens wijzigen
  • Middels een schriftelijk verzoek kun je Houtfestival verzoeken inzage te geven in de van jou opgeslagen persoonsgegevens
  • Middels een schriftelijk verzoek kun je Houtfestival verzoeken gegevens aan te passen of te verwijderen.

Gebruik e-mailadressen

E-mailadressen die zijn ingevuld voor het ontvangen van (een van de) nieuwsbrieven hebben een bewaartermijn van twee jaar. Wanneer je herhaaldelijk nieuwsbreven ontvangt en wij geen afmelding ontvangen dan behoud Houtfestival zich het recht je te beschouwen als actieve abonnee. Bij een uitschrijvingsverzoek wordt je e-mailadres direct verwijderd uit het e-mailbestand.

Websitebezoekers

Houtfestival maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om het klikgedrag te volgen met als doel de website te verbeteren. Daarvoor worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden zoals het tijdstip waarop de gegevens zijn opgevraagd en gegevens die je browser meestuurt.
De informatie die via Google Analytics wordt verkregen is zoveel als mogelijk geanonimiseerd en wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Door Houtfestival worden geen gegevens aan derden verstrekt. Lees hierover ook meer in de cookieverklaring.

Bijzondere gegevens

De site van Houtfestival heeft niet tot doel bijzondere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gegevens t.a.v. religieuze of politieke voorkeur) te verzamelen of te verspreiden. Wel kan Houtfestival besluiten om volledig geanonimiseerde gegevens te verstrekken aan derden. Bijvoorbeeld aantallen bezoekers en leeftijden, gegevens die niet te herleiden zijn tot individuen.

Opdrachtgevers, partners en leveranciers

Wij verwerken ook gegevens van leveranciers, partners en opdrachtgevers met als doel het uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van diensten, evenementen en producten die door Houtfestival worden aangeboden.
Daarnaast gebruiken we de gegevens voor het beheren van onze relaties en om onze opdrachtgevers, partner, relaties en leveranciers te voorzien van informaties ten aanzien van onze activiteiten.

Beveiliging

Houtfestival doet haar uiterste best de informatie van gebruikers van de website van Houtfestival zo goed mogelijk te beveiligen. Dat doen wij door alleen aan die personen toegang te verschaffen tot de systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen, die deze informatie uit hoofde van hun functie nodig hebben om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen zorgen wij dat wij ons system en software tijdig updaten.

Doeleinden

Houtfestival zal verzamelde gegevens van gebruikers inzetten voor een aantal zaken zoals in onderstaande beschreven.

  • voor het uitvoeren van de dienstverlening tijdens Houtfestival en Houtnacht en gerelateerde festivalactiviteiten t.a.v. bijvoorbeeld programmering, sanitaire voorzieningen, horeca etc.;
  • voor het beheer van klantenadministratie;
  • voor het verschaffen van informatie aan gebruikers t.a.v. data, programmering etc.;
  • ter verbetering van de dienstverlening (bijvoorbeeld via enquĂȘtes) en servicemailings;
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) de website van Houtfestival;
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data-analyse;
  • ter verbetering en beveiliging van de website van het Houtfestival.

Verklaring Beeldmateriaal

Tijdens Houtfestival, Houtnacht en gerelateerde activiteiten is het mogelijk dat foto- en videomateriaal wordt gemaakt, o.a. ten behoeve van het vastleggen van sfeerimpressies en programmering. Op verzoek kunnen beelden waarop je zichtbaar bent worden verwijderd.

Tot slot

Voor vragen of opmerking over de privacyverklaring van Stichting Multiplex kun je contact opnemen via de mail: info@houtfestival.nl.

Deze privacyverklaring is opgemaakt en vastgesteld op 5 juni 2021.